suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa centralsjukhus

Jourtjänster

  • Tjänst
  • 13 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vasa sjukvårdsdistrikts samjour har hand om den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens jour på kvällar, nätter och veckoslut. Patienter i behov av brådskande vård tas emot dygnet runt.

Samjouren är till för patienter med sjukdomar eller skador som kräver så brådskande vård eller vårdbedömning att de inte kan vända sig till en vanlig hälsocentral- eller företagshälsovårdsmottagning. Till samjouren går det inte att beställa tid, utan patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Bedömningen av vårdbehovet och skyndsamhetsgraden görs genast i samband med att patienten anländer till samjouren. Skyndsamhetsklasserna A–D avgör hur snabbt patienten måste få vård. Samjouren vårdar inte icke-brådskande patienter, utan de hänvisas till den egna hälsovårdscentralen följande vardag.

Jouravdelningen tar dygnet runt emot akuta patienter som undersökts på samjouren och konstaterats vara i behov av specialiserad sjukvård. Avdelningen strävar efter korta vårdtider på max 48 timmar, med undantag av vården vid specifika infektioner. Under dessa två dygn avgörs om vården av patienten kan fortsätta hemma eller om patienten behöver fortsatt vård på centralsjukhuset eller någon vårdavdelning på hemorten.

På jouravdelningen vårdas även patienter med olika hjärtbesvär. Avdelningen har tillgång till hjärtövervakningsapparatur samt möjligheter att göra elektriska korrigeringar av hjärtrytmen samt ultraljudsundersökningar av hjärtat och belastningsprover. Dess- utom kan yrsel behandlas, precis som plötsliga försvagningar i hälsotillståndet och övriga problem som kräver övervakning, men också lindriga förgiftningstillstånd, akuta infektioner och tuberkulos.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/pa-sjukhuset/kundavgifter/

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenVasa sjukvårdsdistrikt
Område Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa centralsjukhus
Uppdaterad: 24.1.2020