suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Jourtjänster inom psykiatrin

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Jourtjänster inom psykiatrin erbjuds av psykiatriska jourtelefonen, samjouren samt Soites hälsostationer. Polikliniken har vardagar två jourhavande sjukskötare som gör en bedömning av din situation och kan vid behov erbjuda tid eller en plats för fortsatt vård. På kvällarna kan man i akuta fall ta kontakt via den egna hälsocentralen.

Läkarjour sker via samjouren efter klockan 16 och under veckosluten.

På samjouren fungerar utöver läkar- och sjukskötarmottagningarna även telefonrådgivning som betjänar dygnet runt. Telefonrådgivningen ger anvisningar för hemvård, bedömer hur brådskande vårdbehovet är och hänvisar patienten till rätt vårdställe. Samjouren är öppen dygnet runt.

Gör så här

I akuta fall kontakta hälsovårdscentralen, psykiatriska jourtelefonen eller samjouren.

I nödfall ring nödcentralen, tfn 112.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid psykiska sjukdomar, störningar kriser eller mentala problem som förutsätter brådskande vård ska patienten uppsöka jouren. Dygnetruntjour tillhandahålls i anslutning till stora hälsovårdscentraler och sjukhus. Vid jouren görs en bedömning av situationen och patienten hänvisas till behövliga undersökningar och behandlingar. På vissa ställen erbjuds även jour inom specialiserad psykiatrisk sjukvård.

På jouren arbetar en specialistläkare i psykiatri, en läkare som är insatt i psykiatri eller en psykiatrisk sjukvårdare. Vården grundar sig främst på öppenvårdstjänster och frivilliga åtgärder. I vissa, i lag exakt bestämda situationer kan en patient tas in för vård oberoende av patientens vilja. Sådana situationer handlar det om till exempel om alternativet till vården är att sjukdomen förvärras eller att patienten eller andra personer utsätts för allvarlig fara.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.6.2021