suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Jourtjänster inom psykiatri

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Jourtjänster inom psykiatrin erbjuds av psykiatriska jourtelefonen, samjouren samt Soites hälsostationer. Vardagar har polikliniken två jourhavande sjukskötare som gör en bedömning av din situation och kan vid behov erbjuda tid eller en plats för fortsatt vård. På kvällarna kan man i akuta fall ta kontakt via den egna hälsocentralen.

Efter klockan 16 och under veckosluten sker läkarjour via samjo ...

Gör så här

I akuta fall kontakta hälsovårdscentralen, psykiatriska jourtelefonen eller samjouren.

I nödfall ring nödcentralen, tfn 112.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På grund av psykiska symtom som kräver brådskande vård ska man uppsöka samjouren. Samjouren dygnet runt finns i anslutning till sjukhusen. Sjukhusen som erbjuder omfattande jour dygnet runt har dessutom jour dygnet runt inom den psykiatriska specialiserade sjukvården. Vid jouren görs en bedömning av situationen och patienten hänvisas till behövliga undersökningar och behandlingar.

Vården grundar sig främst på öppenvårdstjänster och frivilliga åtgärder. I vissa, i lag exakt bestämda situationer kan en patient tas in för vård oberoende av patientens vilja. Dessa är till exempel situationer där alternativet är en väsentlig försämring av en psykossjukdom eller en allvarlig fara för patientens eller någon annans hälsa eller säkerhet.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023