suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Jourhavande brandinspektör

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Esbo stad
Område: Esbo
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Till brandinspektörernas uppgifter hör brandsyner enligt räddningsverkets tillsynsplan samt handledning och rådgivning i fråga om förebyggande av olyckor. Dessutom kan brandinspektörerna ha egna specialansvarsområden, så som pyroteknik, skolor eller offentliga tillställningar. Brandinspektörerna kontaktar representanterna för syneobjekten och kommer överens om en tid för brandsynen. Den jourhavande brandinspektören betjänar i alla ärenden som gäller brandsyner och förebyggande av olyckor. Kontaktuppgifter: http://www.lup.fi/sv-FI/Raddningsverket/Kundservice


Servicen tillhandahålls av: 
Esbo stad