suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Jourenheternas socialt arbete

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Jourenheternas socialt arbete är helhetsbetonad socialjour vid Haarmanska sjukhusets och Malms jourpolikliniker samt vid vid jour- och observationsavdelningarna. Om jourenheternas socialt arbete stadgas i socialvårdslagen och det genomförs under tjänstetiden.

Vår primära uppgift är att bedöma behovet av brådskande socialvård och inleda de behövliga socialtjänsterna.

Vi har nära samarbete med hälsovårdspersonalen vid HUS samt med vuxensocialarbete och Seniorinfo.

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Socialjouren bör kontaktas när man behöver brådskande hjälp angående till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller droger. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.4.2021