suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Jobbsökarträning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Under jobbsökarträningen får du stöd och handledning i ditt jobbsökande. Att söka jobb är en färdighet som går att studera. Under jobbsökarträningen lär du dig

  • söka arbete på ett målinriktat och självständigt sätt,
  • använda de kanaler för jobbsökning som lämpar sig bäst för dig samt
  • bedöma din kompetens och formulera den som en arbetsansökan och ett CV.

Efter träningen kan du bättre söka ...

Gör så här

Om du vill delta i jobbsökarträningen ska du diskutera saken med AN-byrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i arbetsträningen när du har anmält dig som arbetssökande till arbets- och näringstjänsterna och diskuterat deltagandet med AN-byrån eller en sakkunnig inom kommunförsöket.

Träningen passar särskilt dig som har tillräcklig utbildning eller arbetserfarenhet för att kunna få jobb, men dina jobbsökningsdokument behöver uppdateras och du vill ha aktuell information om arbetsmarknaden.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 9.8.2023