suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Jobbsökarträning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Att söka jobb är en färdighet som kan studeras. Då du utvecklar dina jobbsökningsfärdigheter lär du dig

  • att bedöma ditt eget kunnande och forma det till en arbetsansökan och CV
  • hur företag rekryterar personal och
  • använda de jobbsökningskanaler som passar dig bäst.

När du har studerat jobbsökningsfärdigheter kan du söka information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser bättre.

Att utveckla jobbsökningsfärdigheter är

  • självständig informationsinsamling och guidning till informationens källa
  • diskussion om det egna kunnandet med handledaren och andra deltagare och
  • att utarbeta en arbetsansökan och meritförteckning under handledning.

Jobbsökningsfärdigheter kan studeras i TE-byråernas jobbsökarträningar eller jobbsökargruppen på webben.

Jobbsökarträningen är avgiftsfri och pågår i 1–10 dagar. Träningarna ordnas både på webben och som närstudier antingen vid TE-byråernas verksamhetsställen eller en privat serviceproducents utrymmen. Jobbsökarträningen är en tjänst som främjar sysselsättning, så du får samma arbetslöshetsförmån under studietiden som du skulle få som arbetslös arbetssökande. Sköt om att din jobbsökning är i kraft.

Gör så här

Jobbsökarträning: Kontrollera de kommande jobbsökarträningarna och anmäl dig till träningen enligt din TE-byrås anvisningar. Du kommer överens om studerandet i din sysselsättningsplan.

För vem och på vilka villkor

En arbetslös arbetssökande vid TE-byrån kan vara förpliktad att delta i jobbsökarträningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerLapplands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 7.5.2020