suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Invandrartjänster

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgås invandrartjänster ger dig handledning och råd i praktiska saker.

Du kan använda alla stadens tjänster på samma sätt som andra Borgåbor.

Vi ger råd om hur du får information i frågor om till exempel

  • boende
  • studier
  • arbete
  • hälsa
  • fritid.

Vi hjälper dig att integreras i Borgå och i Finland. Vi samarbetar med olika myndigheter och organisationer.

Du får information på byrån för ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invandrare erbjuds handledning och rådgivning i frågor gällande integration, hälso- och socialtjänster, boende, ekonomi och försörjning, studier och arbete. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar invandrare till alla serviceproducenter.

Invandrare kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022