suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Intyg om godkännande av djurtransportmedel

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket ska godkänna dina djurtransportmedel, om du ordnar eller kör mer än 8 h långa kommersiella djurtransporter.

Kommersiell transport av djur är

 • en del av kommersiell verksamhet eller affärsverksamhet
 • de gäller eller deras mål är antingen en direkt eller en indirekt ekonomisk vinning.

Transporten kan vara kommersiell fastän den ekonomiska vinsten som gäller den eller är dens mål skulle rikta sig till någon annan än djurtransportören, t.ex. ägaren av de transporterade djuren, som inte själv transporterar dem.

Förutom ett intyg om godkännande av djurtransportmedel behöver du

 • av regionförvaltningsverket beviljat tillstånd att ordna eller köra kommersiell djurtransport.
 • kompetensintyg för förare och skötare (häst-, nöt-, lamm-, get- och svindjur samt fjäderfä) eller, för övriga djurarters del, intyg för deltagande i undervisning.

Gör så här

 1. Bekanta dig med kraven som gäller djurtransport och djurtransportmedel.
 2. Utred vid behov med hjälp av Eviras webbplats eller hos regionförvaltningsverket om de transporter du tar hand om är kommersiella.
 3. Se till att ditt transportmedel uppfyller kraven i lagstiftningen.
 4. Fyll i och skicka in blanketten Utredning om djurtransportmedel för transporter som överskrider 8 timmar per post eller e-post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk som är verksamt inom ditt hemområde. Se till att blanketten är ifylld så noggrant som möjligt. Vanligtvis skickas blanketten in som en bilaga till ansökan om tillstånd att transportera djur. Lämna också in en ansökan om tillstånd att transportera djur till regionsförvaltningsverket om du har ett ikraftvarande tillstånd att transportera djur, till vilket du vill få godkänt och tillfogat ett nytt fordon.
 5. Om regionförvaltningsverket begär ytterligare uppgifter sker tillståndshandläggningen snabbare om du skickar in uppgifterna utan dröjsmål.
 6. Vänta på att regionförvaltningsverket kontaktar dig för att komma överens om inspektion av fordonen. Ta med all den utrustning som används under transporterna till inspektionen. Se även till att alla maskiner och all utrustning fungerar.
 7. Vänta att regionförvaltningsverket beviljar dig ett intyg om godkännande för fordonen. Om också djurtransporttillståndet och djurförarnas kompetensintyg är i skick kan du börja transportera djur.

För vem och på vilka villkor

Intyg om godkännande av djurtransportmedel beviljas om transportmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen. För transportmedel som används för långa transporter finns ytterligare krav, utöver de grundläggande kraven som gäller alla djurtransportmedel.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Transporter längre än 8 h kan påbörjas då intyg om godkännande beviljats och andra tillstånd gällande verksamheten (djurtransporttillstånd och kompetensbevis för förare) är i skick.

Handläggningstid

Beror på situationen, vanligtvis 1-6 månader.

Giltighetstid

Fem år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020