suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Intressebevakningsfullmakt

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden, ifall att hen i ett senare skede blir oförmögen att sköta sina ärenden. En intressebevakningsfullmakt rekommenderas som ett sätt att förbereda sig för framtiden och det lönar sig att upprätta en sådan i ett så tidigt skede som möjligt. Ifall man kan sköta sina angelägenheter ända till livets slut, tas inte intressebevakningsfullmakten i bruk.

Gör så här

I intressebevakningsfullmakten utser personen själv (fullmaktsgivaren) en betrodd person (fullmäktige) som hen gett sitt samtycke till. Fullmaktsgivaren fastställer för vilka angelägenheter fullmakten gäller. Det rekommenderas att även en ersättare för fullmäktigen utses.

En intressebevakningsfullmakt upprättas skriftligt enligt noggranna formkriterier. Det rekommenderas att man anlitar en expert. Intressebevakningsfullmakten förvaras tills det uppstår behov av att använda den. Ikraftträdandet av en intressebevakningsfullmakt ska fastställas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

En allmän förutsättning för upprättning av intressebevakningsfullmakten är att personen har fyllt 18 år och kan förstå fullmaktens betydelse.

Det lönar sig att upprätta en fullmakt senast då första symptomen för försämring av funktionsförmågan har dykt upp. I det här fallet kan det vara nödvändigt att begära ett läkarutlåtande för att se till att fullmaktsgivaren förstår fullmaktens betydelse.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Andra ansvariga organisationerMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.9.2021