suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Internationaliseringstjänster.

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Våra experter hjälper ditt företag planera och inleda internationell verksamhet och med att få den nuvarande verksamheten att växa. Vi hjälper dig hitta finansieringsmöjligheter, skapa relationer i mållandet och utnyttja olika nätverk.

Vårt mål är att sänka tröskeln för ditt företag att inleda internationell verksamhet eller utvidga den. Vi erbjuder rådgivnings- och experthjälp i bland annat följande ämnesområden:

  • planering och utveckling av internationalisering
  • finansiering av internationalisering
  • marknadsundersökningar
  • exportsamarbete
  • aktuell information och informationskällor.

Har du frågor kring export, utlandsetableringar, import eller etablering i Vasaregionen eller med rekrytering av utländsk arbetskraft och kompetens? Vänd dig till oss. Vi betjänar såväl företag som redan är etablerade i regionen som inhemska och utländska företag och investerare som är intresserade av att etablera sig inom regionen. Bekanta dig med Vasaregionen och dess möjligheter på vasaregionen.fi.

Gör så här

Boka en tid till företagsrådgivning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Ansvarig för tjänstenVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Område Vasaregionen (Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Uppdaterad: 26.11.2020