suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Intensivvårdstjänster

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa sjukvårdsdistrikt
Område: Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Närpes, Nykarleby, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Intensivvård är en egen specialitet inom den medicinska vetenskapen och innebär vård och ständig övervakning av svårt sjuka patienter på en enhet, där det finns färdigheter att genast behandla störningar i vitala livsfunktioner. Enligt Finlands intensivvårdsförening är målet med intensivvården att vinna tid för vården av grundsjukdomen, genom att förhindra och avvärja livsfara.

På Vasa centralsjukhus intensivvårdsavdelning vårdas vuxna och barnpatienter från olika specialområden som är i behov av intensivvård. Intensivvård är övervakning och vård av allvarlig svikt i de livsviktiga organen, som uppstår vid sjukdom eller olycksfall och där svikten bedöms som övergående. Organsvikt kan vara störningar i andningen, blodcirkulationen och vätskebalansen.

Organsvikt kan övervakas, stödas eller behandlas med t.ex. andningsmaskin (respirator), dialysbehandling och specialläkemedelsbehandlingar. På intensiven vårdas patienter som är kritiskt, men inte hopplöst sjuka.

Intensivvården förverkligas av en yrkeskunnig personal och med hjälp av modern medicinsk teknik.


För vem och på vilka villkor

Till tjänsterna behövs remiss.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/pa-sjukhuset/kundavgifter/


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa sjukvårdsdistrikt