suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Intensifierat serviceboende

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre är avsett för dig som på grund av sjukdom eller försämrad funktionsförmåga inte längre kan bo tryggt hemma, och inte klarar dig med hjälp av tjänster som ordnas i hemmet. Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg kallades tidigare för vårdhem eller äldreboende. Dina tjänster ordnas klientorienterat och i samarbete med dig och dina närstående. På ett se ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 24.3.2023