suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Intensifierad undervisning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Grundskolorna kan specialisera sig på vissa läroämnen i sin undervisning. Eleverna antas till den intensifierade undervisningen på basis av ett lämplighetstest.

I lämplighetstestet bedöms elevens förmågor och lämplighet att studera i intensifierade undervisning. Tidpunkterna för lämplighetstesten samt noggrannare information om proven finns på webbplatserna för de skolor som erbjuder intensifierad undervisning.

Elever som deltar i intensifierad undervisning har 1-2 timmar längre skolvecka än andra elever.

Gör så här

Man kan söka till den betonade undervisningen genom inträdes- och lämplighetsprov.

För vem och på vilka villkor

Lämplighetstest

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Läropliktiga kan söka till betonad undervisning. Den betonade undervisningens lokala urval beror på hur grundskolorna har betonat vissa läroämnen i sin undervisning i enlighet med beslut som fattats av kommunen eller annan instans som ordnar undervisningen. Betonad undervisning kan bestå t.ex. av språk, naturvetenskaper, musik, bildkonst eller idrott.

Man kan söka till betonad undervisning så att den börjar under grundläggande utbildningens 3:e eller 7:e klass. Betonade språkstudier kan inledas redan under första klassen. Den betonade undervisningen förlänger skolveckan med 1-2 timmar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 18.5.2022