suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Integrationsutbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

TE-byrån styr dig till integrationsutbildning om du är minst 17 år och arbetslös arbetssökande och om utbildningen motsvarar dina studiefärdigheter och stöder dina mål vad gäller integration och sysselsättning.

TE-byrån kan styra dig till ett nivåtest som mäter dina språkkunskaper före integrationsutbildningen. Om du ännu inte skulle kunna finska eller svenska bedöms det med ett språktest vilken integrationsutbildning som skulle passa dig bäst.

Syftet med integrationsutbildningen är att ge dig tillräckliga färdigheter i

  • språk
  • samhälle
  • kultur och
  • livskompetens

Sedan kan du självständigt sköta vardagliga ärenden (till exempel butiksbesök eller myndighetsärenden) eller inträda i arbetslivet, inleda utbildning som ger arbetslivsfärdigheter eller inleda yrkesutbildning.

Inom integrationsutbildningen får du undervisning i finska eller svenska och den kan omfatta identifiering av de färdigheter som du redan har eller erkännande av din examen. Gällande språk är målet att dina kunskaper i finska eller svenska ska vara på nivån B1.1 efter att du slutfört integrationsutbildningen.

Du får insikt i arbetslivet genom arbetslivsperioder och du kan också avlägga olika tillstånd och pass som behövs i arbetslivet, såsom arbetssäkerhetskort eller hygienpass.

Målet med TE-byråns läs- och skrivfärdighetsutbildning är att du lär dig grunderna i att läsa och skriva finska eller svenska, för att senare kunna fortsätta studera inom övrig integrationsutbildning.

Gör så här

Integrationsutbildningen hittar du i tjänsten Aktuell arbetskraftsutbildning. Kontakta din egen TE-byrå om du funderar på om du kunde få integrationsutbildning.

För vem och på vilka villkor

Den primära målgruppen för integrationsutbildning är de invandrare som bott i Finland mindre än tre år och är arbetslösa arbetssökande eller kommer att bli arbetslösa.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerKajanalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 4.12.2019