suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Integrationsplan

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Syftet med integrationsplanen är att stöda din integrering i Finland. Där kommer man överens om studier i finska eller svenska som motsvarar dina studiefärdigheter och -kompetens, samt deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänster som bäst passar din situation. I planen kan man också t.ex. komma överens om studier i läs- och skrivfärdigheter i ditt eget modersmål eller deltagande i utbildning som ...

Gör så här

Kontrollera först om du kan anmäla dig som arbetssökande till AN-tjänsterna.

När du har anmält dig som arbetssökande kontaktar AN-byrån eller kommunförsöket dig antingen per telefon, e-post eller brev och meddelar när integrationsplanen ska utarbetas. AN-byrån eller kommunförsöket skaffar vid behov tolkning.

För vem och på vilka villkor

En integrationsplan kan utarbetas för dig om

 • du är arbetslös arbetssökande,
 • du har ett giltigt uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller registrering av uppehållsrätt,
 • det har gått högst tre år sedan ditt första uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort beviljades eller högst 3 år sedan din uppehållsrätt registrerades och
 • du kan delta i tjänster som främjar din integration och sysselsättning på heltid.

Du har inte rätt till en integrationsplan om

 • du vistas i Finland med eller utan visum, dvs. exempelvis som säsongsarbetare eller turist,
 • du väntar på ditt första beslut om uppehållstillstånd,
 • du utöver finskt medborgarskap har medborgarskap i någon annan stat eller
 • du är finsk medborgare och flyttar tillbaka till Finland efter flera års frånvaro.

Nordiska medborgare och deras familjemedlemmar har rätt till en integrationsplan om de har bott i Finland i mindre än 3 år och det finns behov av att utarbeta en plan.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 24.1.2023