suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Integrationsplan

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En integrationsplan kan göras upp för dig vid TE-byrån när

  • du är arbetslös arbetssökande
  • det har gått tre år från att ditt första uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort beviljats eller
  • det har gått högst tre år från att registreringen av din uppehållsrätt har beviljats
  • du kan delta på heltid i åtgärder och tjänster som främjar din integration och sysselsättning.

Syftet med integrationsplanen är att stöda din integration i Finland. I planen kommer man vanligtvis överens om dina studiefärdigheter och ditt studiekunnande i motsvarande studier på finska eller svenska, samt de tjänster vid TE-byrån som bäst stöder din sysselsättning. I planen kan man också därtill komma överens om studier i ditt eget modersmåls läs- och skrivkunskaper Målet är att du har inlett tjänsten för att främja din integration eller sysselsättning inom en månad från att planen gjorts upp.

Integrationsplanen görs upp antingen i samarbete mellan dig, kommunen och TE-byrån, eller endast mellan dig och TE-byrån. Den första planen görs upp för högst ett år och den granskas mellan överenskomna tidsperioder. Maximitiden för integrationsplanen är tre år. I vissa fall kan man ändå öka på maximitiden med två år.

Gör så här

  1. Kontrollera först om du kan anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån.
  2. Efter anmälan kontaktar TE-byrån dig antingen per telefon, e-post eller brev och meddelar om en tidsbokning för att göra upp integrationsplanen. TE-byrån erbjuder vid behov en tolk till den bokade tiden.

För vem och på vilka villkor

Att göra upp en integrationsplan förutsätter att du har ett ikraftvarande uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller registrering av din uppehållsrätt. Även medborgare i nordiska länder och deras familjemedlemmar har rätt till en integrationsplan om de har bott i Finland under tre år och det finns ett behov för planen.

Du har inte rätt till en integrationsplan om

- du är i Finland med visum eller visumfritt (t.ex. turister eller säsongsarbetare)

- du väntar på ditt första beslut om uppehållstillstånd

- du utöver finskt medborgarskap har ett annat lands medborgarskap

- du är en finsk medborgare som flyttar tillbaka till Finland efter flera års bortavaro.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 17.12.2019