suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Insyn i patientuppgifter

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En person kan framföra begäran om rätt till insyn i sina patientuppgifter via e-tjänsterna, genom att fylla i en blankett och lämna den personligen vid social- och hälsovårdssektorns enhet eller stadens registratorskontor.

Om rätten till insyn undantagsvis förvägras, får klienten ett skriftligt intyg om detta. Orsakerna till att rätten till insyn förvägrades samt besvärsanvisningar framgår av intyget.

Den registrerade kan föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Informationsbegäran ska vanligtvis göras med en särskild blankett eller annars skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Rätten att kontrollera sina egna patientuppgifter gäller endast patienten själv. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienter har även rätt att kräva att deras uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas från registret. Därtill kan patienter kräva information om vem som har använt deras registeruppgifter, vart de har överlämnats och vad som har varit grunden för deras användning eller överlämning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.7.2022