suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Insyn i patientuppgifter

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

En person kan framföra begäran om rätt till insyn i sina patientuppgifter via e-tjänsterna, genom att fylla i en blankett och lämna den personligen vid social- och hälsovårdssektorns enhet eller stadens registratorskontor.

Om rätten till insyn undantagsvis förvägras, får klienten ett skriftligt intyg om detta. Orsakerna till att rätten till insyn förvägrades samt besvärsanvisningar framgår av intyget.

Den registrerade kan föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

En patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett patientregister. Granskning av egna patientuppgifter bör framföras till en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Rätten att granska sina egna patientuppgifter gäller endast patienten själv. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad