suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Instruerad motion

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Idrottsservices anordnar för helsingforsare instruerad motion året runt.

Verksamheten anordnas målgruppsvis för vuxna, unga och barn, för seniorer som fyllt 60 år och för specialgrupper, på flera olika ställen på alla håll i Helsingfors.

Idrottsservices håller instruerad motion på svenska i Georgsgatans simhall och idrottscentret i Kampen.

För vem och på vilka villkor

Öppen för alla. Klienter som bor utanför Helsingfors måste betala dubbel kursavgift.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 16.9.2020