suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa centralsjukhus

Inremedicinska tjänster

  • Tjänst
  • 13 kommuner
  • Offentlig tjänst

De inremedicinska mottagningarna har över 50 000 poliklinikbesök årligen och utgör en av de största specialiteterna på sjukhuset. Patientskaran är brokig – vi behandlar störningar i de hormonella funktionerna och ämnesomsättningen, infektionssjukdomar, njursjukdomar, reumatiska sjukdomar, sjukdomar i matsmältningsorgan samt blodsjukdomar. Vi vårdar och undersöker våra patienter på den inremedicinska polikliniken, dagavdelningen och på många olika vårdavdelningar.

Störningar i hormonella funktioner och ämnesomsättning (endokrinologi)

Vi vårdar patienter med t.ex. diabetes, osteoporos eller sköldkörtelsjukdomar. För att utveckla vården av diabetespatienter och forskningen som bedrivs i regionen har vi upprättat diabetesregistret Direva, där vi sammanställer uppgifter över diabetespatienterna i området.

Infektionssjukdomar

Vi vårdar patienter med inflammations- och smittosjukdomar samt följer upp behandlingen av kroniska infektionspatienter. Vi strävar efter att förhindra uppkomsten av epidemier, spridningen av antibiotikare-sistenta bakteriestammar samt att bakterier överförs från patient till patient. Vi samarbetar tätt med sakkunniga i mikrobiologi och sjukhushygien. Vår infektionsöverläkare fungerar som sakkunnig och konsult i infektionsfrågor i hela sjukvårdsdistriktet.

Njursjukdomar (nefrologi)

Vi vårdar och undersöker patienter med försvagad njurfunktion. På dialysavdelningen vårdas patienter med njursvikt med hjälp av hemodialys.

Reumasjukdomar (reumatologi)

Vi vårdar patienter med bland annat ledgångsreumatism eller andra långvariga led- och kotinflammatoriska sjukdomar, bindvävnadssjukdomar eller blodkärlsinflammatoriska sjukdomar.

Sjukdomar i matsmältningsorganen

(gastroenterologi)

Vi vårdar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, olika absorptionsstörningar, celiaki, leversjukdomar, sjukdomar i bukspottskörteln, refluxsjukdom eller magsår. Vi utför även endoskopier av magen och tjocktarmen.

Blodsjukdomar (hematologi)

Vi vårdar och undersöker patienter med förändringar i blodbilden, och undersöker även patienter med konstaterad eller misstänkt sjukdom i benmärgen.

Hjärtsjukdomar (kardiologi)

Vi vårdar bland annat patienter med kransartärsjukdomar, blodtryckspatienter samt patienter som lider av hjärtinsufficiens eller rytmstörningar. Vi vårdar och följer upp patienter med medfödda hjärtsjukdomar.

För vem och på vilka villkor

Till tjänsterna behövs remiss.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/pa-sjukhuset/kundavgifter/

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa sjukvårdsdistrikt
Ansvarig för tjänstenVasa sjukvårdsdistrikt
Område Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa centralsjukhus
Uppdaterad: 24.1.2020