suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Inremedicinska tjänster

 • Tjänst
 • 10 kommuner
 • Offentlig tjänst

Till tjänsterna inom inre medicin hör tjänster specialiserade på njur-, sköldkörtel-, blod-, hjärt-, endokrinologiska, infektions-, lung-, cancer- och reumatiska sjukdomar samt sjukdomar i bukorganen.

Du får vård

 • På endokrinologiska polikliniken där vi undersöker, vårdar och följer med patienter med en sjukdom i en endokrin körtel. Sjukdomsgrupper är diabetes, sköldkörtelsjukdomar, sjuklig fetma, osteoporos, sjukdomar i kalciumomsättningen och tumörsjukdomar i de endokrina körtlarna.
 • I dialys- och njurenheten där vi vårdar alla patienter med en njursjukdom på Soites område.
 • På hematologiska polikliniken där vi undersöker, vårdar och följer upp patienter med olika blodsjukdomar, bl.a. kronisk lymfatisk leukemi och polycytemia vera.
 • På hjärtpolikliniken, dvs. kardiologiska polikliniken, där vi undersöker, vårdar och följer upp patienter som har en hjärtsjukdom som kräver specialsjukvård, t.ex. patienter med pacemaker eller kardiomyopati.
 • På polikliniken för cancersjukdomar där vi behandlar alla typer av cancer och vårdar patienter i olika åldrar, från unga vuxna till äldre person
 • På medicinska avdelningen 8 som ansvarar för vård och undersökning av patienter som har en hjärtsjukdom. Vi vårdar också andra inremedicinska patienter som behöver specialsjukvård.
 • På medicinska avdelningen 9 där vi vårdar både patienter med inremedicinska sjukdomar och patienter med lungsjukdomar. Avdelning 9 ansvarar bland annat för avdelningsvård och avdelningsundersökningar av patienter med lung-, infektions-, reumatologiska, hematologiska och nefrologiska sjukdomar.
 • På gastroenterologiska polikliniken där vi undersöker, vårdar och följer upp vuxna patienter som har sjukdomar i bukorganen.
 • På infektionspolikliniken där vi undersöker, vårdar och följer upp infektionspatienter som behöver specialsjukvård.
 • På polikliniken för lungsjukdomar där vi undersöker och vårdar vuxna patienter som behöver specialsjukvård. Det är fråga om bl.a. följande patientgrupper: tuberkulos, sarkoidos, lungcancer, tröskdammlunga, lungtransplantation, astma och COPD.
 • På nefrologiska polikliniken där vi undersöker, vårdar och följer upp patienter med njursjukdomar av lindrigare grad.
 • På reumatologiska polikliniken där vi undersöker, vårdar och följer upp patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
 • Våra specialiteter på operationsavdelningen är endokrinologi, gastroenterologi, cancerkirurgi samt thorax- och blodkärlskirurgi.

För vem och på vilka villkor

För att komma till vård behövs en remiss från en primärvårdsläkare. Du kan också komma till vård på basis av intern konsultation av en specialitet vid centralsjukhuset.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.6.2020