suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Patent- och registerstyrelsen

Information om patenter och nyttighetsmodeller

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Patent- och registerstyrelsens (PRS) databaser kan du söka information om i Finland gällande patenter och nyttighetsmodeller samt om patent- och nyttighetsmodellansökningar.

Du kan söka information i PRS:s avgiftsfria databaser, vilka är:

• PatInfo: Databasen innehåller grunduppgifter, handläggningsuppgifter, information om giltighet, betalningsuppgifter och andra handlingar om finländska patentansökningar, nyttighetsmodellansökningar och ansökningar om tilläggsskydd.

• FI-EP: Databasen innehåller uppgifter om europeiska patent där Finland omnämns i beviljandefasen. I databasen finns information om dessa patenters giltighet i Finland och för patenter som gäller i Finland finns det grunduppgifter och publicerade översättningar.

• Espacenet: Databasen innehåller patent- och nyttighetsmodellpublikationer från hela världen. PRS tillhandahåller den finskspråkiga Espacenet-tjänsten i samarbete med det europeiska patentverket.

Gör så här

På Patent- och registerstyrelsens webbplats finns länkar till de avgiftsfria patentdatabaserna. Om du söker exempelvis alla i Finland gällande patenter för ett visst företag eller en viss uppfinning, ska du söka i såväl PatInfo- som FI-EP-databasen.

För vem och på vilka villkor

Användningen av tjänsterna omfattas inte av några begränsningar. Databaserna får användas fritt på internet dygnet runt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPatent- och registerstyrelsen
Ansvarig för tjänstenPatent- och registerstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Patent- och registerstyrelsen
Uppdaterad: 1.3.2021