suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Information om insättningsgarantisystemet i Finland

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Rahoitusvakausvirasto - Verket för finansiell stabilitet
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Behöver du information om insättningsgarantisystemet i Finland och den trygghet som det erbjuder insättare i inlåningsbanker? Verket för finansiell stabilitet ansvarar för insättningsgarantin i Finland och erbjuder allmän information samt rådgivning i ärenden som gäller insättningsgarantin via följande servicekanaler:

1. På Verket för finansiell stabilitets webbplats, i delen om insättningsgarantin: http://rvv.fi/sv/insattningsgarantin

2. Kontaktformuläret på Verket för finansiell stabilitets webbplats: http://rvv.fi/sv/ta-kontakt

3. Verkets gemensamma e-postadress: talletussuoja@rvv.fi

4. Insättningsgarantins rådgivningstelefon: 0295 253 530, vardagar kl. 9-11. Avgiften för att ringa och att köa är: från fast telefon lokalnätsavgift (Ina) och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift (msa).

Alla källor som nämns ovan ger dig svar på exempelvis följande frågor: vad är insättningsgarantisystemet, omfattas alla insättare av insättningsgarantin, vilka av en banks produkter kan erbjudas med säkerhetshöjande insättningsgaranti, i vilka situationer ersätts inlåning med medel ur insättningsgarantifonden, krävs det åtgärder av insättarna för att få del av insättningsgarantin osv.

Syftet med tjänsten ”Information om insättningsgarantin”, som Verket för finansiell stabilitet upprätthåller, är att erbjuda allmän information i ärenden som gäller insättningsgarantin och bidra till att öka kännedomen om insättningsgarantisystemet. I frågor som handlar om kontoprodukter eller att vara kund hos en enskild bank lönar det sig att kontakta banken direkt. Bankerna är enligt lag förpliktade till att ge sina insättare tillräcklig information om insättningsgarantin.


Gör så här

För den som vill bekanta sig med insättningsgarantisystemet lönar det sig att börja på Verket för finansiell stabilitets webbplats.


Servicen tillhandahålls av: 
Rahoitusvakausvirasto - Verket för finansiell stabilitet