suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Information om förebyggande rusmedelsarbete

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förebyggande missbrukarvård utförs i samarbete med kommunens övriga aktörer.

Alla elever i åk 6 i finska skolor deltar i frågestunder om rusmedel. Frågestunderna ordnas så att kvalitetskriterierna för det förebyggande rusmedelsarbetet uppfylls.

Man avtalar skolvis med specialskolan, grundskolans högre klasser och Omnias verksamhetsställe i Kyrkslätt om hur rusmedelsfrågor behandlas och vilken instans som genomför undervisningen eller evenemanget.

Ungdomar i Kyrkslätt och deras föräldrar har rätt att föra en rusmedelsdiskussion med yrkesmänniskor om de är oroliga för en minderårings rusmedelsanvändning. I diskussionen deltar alltid två sakkunniga av vilka åtminstone den ena har specialkunnande i rusmedel. Då föräldrarna eller den unga själv tagit initiativet, ordnas rusmedelsdiskussionen i första hand av skol- eller studenthälsovården.

I Kyrkslätt har man kommit överens om gemensamma riktlinjer för rusmedelsfostran.

Kontaktuppgifter

Förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinentfn 040 729 0838

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020