suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Infektionspolikliniken

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

På infektionspolikliniken undersöks, vårdas och följs upp infektionspatienter som behöver specialsjukvård. Enheten för förebyggande av infektioner har som uppgift att verka som regional sakkunnig enhet inom smittsamma sjukdomar och sjukhushygien inom specialsjukvården och primärvården så som det fastställts i lagar om smittsamma sjukdomar.

Gör så här

Infektionspolikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023