suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Importtillstånd för fisk

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för införsel av andra än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftbestånd eller könsceller av dem för utsläppande i naturliga vatten eller för vattenbruksändamål ska ansökas vid NTM-centralen.

Gör så här

Formulera fritt en ansökan och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan också sända blanketten per post. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen ber om utlåtanden från olika myndigheter (SYKE, LUKE, EVIRA) för importtillståndet. Ansökningens handläggning försnabbas om ovannämnda myndigheters utlåtanden finns bifogade i ansökan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tillståndet är avgiftsbelagd, prisuppgifterna finns på webbsidan: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Tidsfrist

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid före tillståndet behövs.

Handläggningstid

Tillståndet handläggs inom 6–12 veckor efter att ansökan har mottagits. Begäran om utlåtande eller anslag hör ofta till besluten vilket tar sin tid.

Giltighetstid

Tillståndet gäller för en viss tid och dess längd bestäms enligt projektet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2021