suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Import och export av djur från/till utlandet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Innan du kommer med ett djur till Finland eller för ut ett djur ur landet, ta reda på vilka vaccinationer, medicineringar och dokument som krävs eller andra krav som finns.

Observera även kraven när du köper ett djur i Finland som importerats från utlandet. På Livsmedelverkets webbplats finns ett infopaket om import och export av djur. Ytterligare information om exportkraven kan du få reda på genom att kontakta mållandets ambassad.

Ifall man misstänker att djuret har importerats till Finland i strid med importbestämmelserna, det vill säga olagligt, kan veterinärerna i Helsingfors stads tjänst kontrollera djuret och dess dokument.

Ett olagligt importerat djur kan sättas i karantän, återlämnas till ursprungslandet eller avlivas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020