suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Import av fordon

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vill du registrera ett importerat fordon i Finland? Betala bilskatten och lämna in fordonet för registreringsbesiktning. Om du vill använda fordonet före registreringen, gör först en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen. Intyg om överensstämmelse gör det lättare att sköta ärenden i Finland

Gör så här

1:Gör en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen

Om du vill använda ett skattepliktigt fordon i Finland före den första registreringen ska du göra en elektronisk anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen. Fordonet ska vara registrerat i en annan EES-stat eller så måste du ha skaffat förflyttningstillstånd för fordonet. Anmäl även skattefri användning av ett fordon till Skatteförvaltningen.

2:Lämna in en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen

Lämna in en bilskattedeklaration om ett bilskattepliktigt fordon till Skatteförvaltningen. Om du har gjort en anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen kom också ihåg att en bilskattedeklaration ska lämnas in inom fem dygn efter anmälan om ibruktagande. Kontrollera ärenden gällande mervärdesskatt och andra avgifter hos Skatteförvaltningen och Tullen.

3:Lämna in fordonet för registreringsbesiktning vid ett besiktningsställe

Gör en registreringsbesiktning vid ett besiktningsställe före den första registreringen. Vi rekommenderar att du gör en kopia av ditt utländska registreringsbevis för möjlig senare användning. Du får ett intyg över godkänd registreringsbesiktning som du behöver för den första registreringen. Mer information om registreringsbesiktning och intygets giltighetstid får du från besiktningsstället.

4:Registrera fordonet för första gången på ett besiktningsställe som utför registreringar

Gör den första registreringen på ett besiktningsställe som utför registreringar . Vid den första registreringen får du registreringsskyltar till ditt fordon. För den första registreringen krävs:

- ett giltigt intyg över registreringsbesiktning

- Skatteförvaltningens tillstånd för ett fordon som omfattas av bilskatt (skickas elektroniskt till

trafik- och transportregistret). Som ägare anges den som betalar bilskatten.

- en trafikförsäkring

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Andra ansvariga organisationer

Skatteförvaltningen, Tullen

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2022