suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Idrottsplatser inomhus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Område

Helsingfors
Tjänsten erbjuds på finska, svenska

Enligt typkodsklassificeringen i den nationella databasen över idrottsanläggningar (LIPAS) finns det sammanlagt cirka 2 100 offentliga idrottsanläggningar i Helsingfors.

Staden upprätthåller över 1 500 idrottsanläggningar varav över 500 är på idrottsservises ansvar. Stadskoncernens övriga sammanslutningar har hand om nästan 1 000 idrottsanläggningar.

Därutöver driver privata företag inom idrottsbranschen cirka 450 idrottsanläggningar.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad