suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Idrottslinjen

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Idrottslinjens syfte är

–att öka möjligheterna för att erbjuda motionsglädje och positiva upplevelser för elever som är intresserade av idrott och har talang

–att utveckla elevens basfärdigheter på ett mångsidigt sätt

–att ge eleven en möjlighet att bekanta sig med olika motionsformer och idrottsgrenar i samarbete med grenförbunden och föreningar under dem som verkar lokalt

Klasserna 3 - 6

Erbjuds inte idrottlinjer på svenska, utan endast i finska skolor.

Klasserna 7 - 9

På åk 6 kan elever ansöka om att börja på idrottsklassen från och med åk 7 i S:t Olofsskolan. Eleverna ansöker till linjen med den idrottsgren de utövar o genomför grentest innan antagning. På idrottsklassen har eleverna mera gymnastiktimmar än normala klasser.

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 3-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 20.1.2022