suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Icke-produktiv investering; inledande röjning och inhägning av vårdbiotoper och naturbetesmarker

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med ersättning för icke-produktiva investeringar återställs vårdbiotoper och naturliga betesmarker som kan återställas som har mångsidiga livsmiljöer för växtlighet och fauna, kulturarv på landsbygden kopplat till långvarig markanvändning eller landskapsvärden. Det behövs investeringar i objekt som kräver återställande åtgärder innan underhållet påbörjas för att underhållsskötseln ska lyckas.

In ...

Gör så här

Du kan ansöka om ersättning för vårdbiotoper och inledande röjning av naturliga betesmarker samt inhägning i samband med den samlade stödansökan för jordbrukare på NTM-centralen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning är att det objekt som ska återställas erbjuder en livsmiljö för en mångsidig växtlighet och fauna eller representerar kulturarv på landsbygden kopplat till långvarig markanvändning eller landskapsvärden. Efter återställningen måste man kunna beta på området.

I den inledande röjningen av den vårdbiotop och naturliga betesmark som är föremål för investeringsersättningen kan det ingå röjning av buskage och träd samt avlägsnande av växter som är främmande arter och röjningsavfall som är skadliga för den biologiska mångfalden. Utöver röjningen av växter kan återställningen även bestå i åtgärder för att bevara och restaurera byggnader och konstruktioner som har anknytning till boskapsskötsel i projektområdet samt inhägnande av området.

De ersättningsbara kostnaderna ska vara betalade av den som ansöker om ersättning, slutliga och rimliga samt kunna bevisas. Ersättning för icke-produktiva investeringar betalas enligt verkliga kostnader med utgångspunkt i en separat ansökan.

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 22.6.2022