suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd

Ibruktagandet av ett gemensamt insamlingskärl eller en gemensam insamlingsplats

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 11 kommuner
  • Offentlig tjänst

Fastigheten som är belägna nära varanda eller längs samma väg kan komma överens om att använda ett gemensamt avfallskärl (ett så kallat kimppa-kärl) eller en gemensam insamlingsplats. Man kan ordna ett gemensamt kärl såväl för brännbart avfall som för andra avfallsslag. Man måste på förhand skriftligen anmäla om ibruktagandet och anskaffande av ett gemensamt insamlingskärl eller en gemensam insamlingsplats till avfallshanteringsmyndigheten i de områden där fastighetsinnehavaren ordnar avfallstransport. Man bör anmäla likadant till avfallshanteringsmyndigheten om användningen av det gemensamma kärl eller insamlingsplatsen sluter.

Gör så här

De som tar ett gemensamt avfallskärl i sin användning kommer överens om avskaffandet, placeringen och tömningen av kärlet samt delningen av avgifterna. Användarna kommer överens om kontaktperson, som beställer tömningarna från något transportföretag och gör en anmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Kontaktperson kan använda ett elektroniskt formulär för att göra anmälningen. Länk till formuläret finns på hemsidan av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Kontaktperson bör anmäla följande uppgifter:

- Kontaktperson för det gemensamma insamlingsredskapet

- Avfallsslaget som insamlas

- Var avfallskärlet eller avfallskärlen finns, storlek och antal samt tömningsintervall

- Företaget som tömmer avfallskärlet

- Fastigheternas adress eller fastighetsbeteckning enligt fastighetsregistret samt ägarnas och innehavarnas namn och hemadresser

- Fastigheternas användningssyfte (stadigvarande bostad, fritidsbostad)

- Hur många personer som bor i de stadigvarande bostäderna

Kontaktperson måste göra en ny anmäla om det skär ändringar i sambruket. Ändringarna kan anmälas genom det samma formulär, som användas till anmälning av ett nytt gemensamt kärl. Då man väljer på formuläret punkten "ändringar till tidigare uppgifter".

För vem och på vilka villkor

Avståndet från fastigheten till det gemensamma kärlet eller den gemensamma insamlingsplatsen kan vara högst en kilometer. Avståndsbegränsningen tillämpas inte om fastigheten och det gemensamma kärl eller den gemensamma insamlingsplats den använder är belägna längs samma privata väg eller vägnät. Den fastigheten som ligger i skärgården utanför den fastighetsvisa insamlingen, kan använda ett gemensamt avfallskärl eller insamlingsplats som ligger på ett område som omfattas av den fastighetsvisa avfallsinsamlingen med beaktande av avståndsbegränsningar. Avståndet till det gemensamma kärlet eller den gemensamma insamlingsplatsen beräknas i så fall från hamnplatsen som används längs resan till fastigheten. Användarna är skyldiga att se till att det gemensamma kärlet och insamlingsplatsen ser prydliga ut.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Ansvarig för tjänstenSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Område Åbo, Aura, Lundo, Pargas, Pemar, Pöytyä, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Uppdaterad: 30.1.2020