suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Hygienservice

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Att upprätthålla den personliga hygienen för äldre och rörelsehämmande personer.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kriterier för beviljande:

  • bristfälliga hygienmöjligheter hemma
  • vid behov närståendevårdsklienter
  • övriga orsaker, t.ex. konvalescenstid, reparation av tvättutrymmen hemma

Servicen tillhandahålls av

Hangö stad

Ansvarig för tjänsten

Hangö stad
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 18.11.2022