suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hygien

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hygienskötarens uppgift är att främja patient- och klientsäkerheten samt arbetar-skyddet för hälsovårdspersonalen i Vasa stads område. Hygienskötaren fungerar i samarbete med ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar samt utför samarbete med de olika enheterna inom social- och hälsovården.

Hygienskötarens uppgifter är:

• förebyggande och övervakande av smittsamma och infektionssjukdomar samt up ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 22.3.2022