suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hur ansöker man om utkomststöd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA på din begäran flyttar den över till kommunen.

Om du redan fått ett jakande eller nekande beslut om grundläggande utkomststöd från FPA, kan du ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd också direkt från kommunen. Utkomststöd ansöks med en blankett som fylls i elektroniskt eller med en pappersblankett som i första hand sänd till Förmånshandläggning, PB 8320, 00099 Helsingfors stad. Du kan också lämna pappersblanketten vid servicepunkten för vuxensocialarbete i ditt bostadsområde eller vid det svenska serviceteamet. Blanketten kan skrivas ut på nätet eller hämtas vid servicepunkterna.

Vid behov begär man av dig ytterligare information för att ansökan kan behandlas.

Beslutet fattas inom sju arbetsdagar och skickas till dig per post.

Om du är missnöjd med beslutet om utkomststöd kan du söka ändring i beslutet vid sektionen för social- och hälsovårdsnämnden. Till beslutet bifogas anvisning om ändringssökande.

Ytterligare information ges på telefon må-fr kl. 9-12

- svenskspråkiga klienter tfn 09 3104 4967

- finskspråkiga klienter 09 3105 6257

För vem och på vilka villkor

Utkomststödet är den socialskyddsförmån som ges i sista hand och det är avsett som tillfälligt stöd för personer och familjer med ekonomiska svårigheter.

Beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd baserar sig på lagen om utkomststöd.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.8.2022