suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

HuoltoWeb

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Via den kostnadsfria HuoltoWeb-direktanvändargränssnittet anmäler man barnets vårdnadsuppgifter enkelt och snabbt direkt till befolkningsdatasystemet.

Gör så här

För användning av HuoltoWeb krävs det ett anmälningstillstånd. Anmälningstillstånd för den egna organisationen ansöks via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eTjänster och därifrån ansöks likväl användarrättigheter för den egna organisationens ansvariga användare. Den ansvariga användaren ansöker om användarrättigheter till den egna organisationens övriga användare via administrationsservicen.

För vem och på vilka villkor

HuoltoWeb är avsedd för barnatillsyningsmännen hos kommunerna och sjukvårdsdistrikten och personer som anmäler vårdnadsuppgifter hos tingsrätterna.

För att få användningsrätt till HuoltoWeb ska kundorganisationen ansöka om anmälningstillstånd via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eTjänster.

Lagstiftning och dataskyddsbestämmelser styr vilka uppgifter som kan sändas till befolkningsdatasystemet. Den som beviljats anmälningstillstånd ska noggrant sätta sig in i tillståndsvillkoren och försäkra sig om att man iakttar lagstiftning och myndighetsanvisningar om dataskydd och säker databehandling då man behandlar de uppgifter som anmäls till befolkningsdatasystemet.

De anmälande organisationerna använder HuoltoWeb till dess att organisationernas egna system stödjer kraven i den nya lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt, som träder i kraft den 1 december.

Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 19.12.2019