suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hobbyverksamhet

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Verksamhetens mål:

  • Öka barns och ungas möjligheter till fritidsintressen
  • Förmedla information om hobbymöjligheter i Vasa
  • Främja barns och ungdomars deltagande i föreningsverksamhet

Verksamhetsformer är Barn i rörelse -klubbar, grenskolor, idrottsläger samt skolan i rörelse -hobbyverksamhet.

Barn i rörelse -klubbar:

Barn i rörelse -klubbar ordnas på eftermiddagar i Vasas skolor. Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1-9.

Grenskolor:

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster.

Idrottsläger:

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet. Lägren är dags- eller halvdagsläger och de är riktade till barn i åk 1-6.

Skolan i rörelse -hobbyverksamhet:

Som en del av Skolan i rörelse -projekt ordnas idrottsbetonad hobbyverksamhet under skoldagen och på eftermiddagarna.

Gör så här

Almälan och målgrupp:

Deltagandet forutsätter förhandsanmälan. Försäljing av idrottslägren sker i Vasa stads webmarket. Se noggrannare anvisningar på webbsidor. Ytterligare information ges av idrottsplanerare för barn och unga.

För vem och på vilka villkor

Tjänsterna riktar sig huvudsakligen till barn och ungdomar i åk 1-9 som bor i Vasa.

Tjänsten är avgiftsfri.

Priset för tjänster:

Deltagandet i verksamheten är i regel avgiftsfritt. Idrottslägren kostar 30-100 euro per lägervecka.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 1.7.2021