suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hjälpmedelstjänster

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hjälpmedelstjänsterna är avsedda för Helsingforsbor över 16 år med nedsatt funktionsförmåga.

Hjälpmedel lånas ut för personligt bruk och vid utlåning ska klientens person- eller FPA-kort uppvisas. Hjälpmedlen är i regel begagnade, rengjorda och underhållna.

Hjälpmedelstjänsten är avgiftsfri för klienten.

Vanligaste hjälpmedel lånas ut utan tidsbeställning och remiss. Sådana är bl.a.:

- kryckor

- rollator

- basrullstol

- toalettförhöjare

- duschstol

- strumppådragare

- griptång.

För att låna hjälpmedel som kräver mer individuell bedömning ska du boka tid.

Sådana är bl.a.:

- aktivrullstol

- lutande duschstol med hjul

- personlyft.

Behovet av hjälpmedel som tillverkats för individuellt bruk och av andra personliga hjälpmedel bedöms av en läkare eller en terapeut. Sådana hjälpmedel är bland annat proteser, ortopediska skor, stödstrumpor och peruker. Rehabiliteringsplanerare ansvarar för anskaffningen av dessa.

Transport av hjälpmedel

I regel ansvarar klienten själv för transporten av hjälpmedel.

Hjälpmedelstjänsten ansvarar för

transport av stora och tunga hjälpmedel,

t.ex. personlyftar och eldrivna

sängar.

Returnering av hjälpmedel

Hjälpmedlen ska returneras snarast möjligt efter att de inte längre behövs.

För vem och på vilka villkor

personer över 16 år och svårigheter med rörelse- eller funktionsförmågan på grund av sjukdom eller skada

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutsättning för att få hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att en expert inom branschen har konstaterat behovet av hjälpmedel. Experten kan beroende av fall vara till exempel en läkare, fysioterapeut, ergoterapeut eller konditionsskötare. Hjälpmedel är bland annat rullstolar, promenadkäppar, duschstolar samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation.

Hjälpmedel kan lånas för en kort tid utan expertens utlåtande. Bland annat kryckor, promenadkäppar, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, rullstolar och olika gångställningar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.10.2020