suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hjälpmedel

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Du kan få låna hjälpmedel när du behöver dem till följd av skada, sjukdom eller utvecklingsförsening. I första hand säkerställer vi att du får tillgång till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att du ska klara av vardagens viktigaste funktioner självständigt.

Du får låna hjälpmedlet gratis både för kortvarigt och långvarigt bruk. Individuella hjälpmedel, såsom proteser, skaffar du själv genom betalningsförbindelse.

Låna större hjälpmedel av våra hjälpmedelstjänster:

  • kryckor, rollatorer
  • rullstolar, förhöjning för WC-stol, duschstolar
  • förhöjning för säng, resstöd
  • betalningsförbindelse för individuella hjälpmedel.

Mindre hjälpmedel kan du låna av ergoterapin:

  • hjälpmedel som underlättar ätandet
  • små hygienartiklar
  • hjälpmedel vid på- och avklädning.

Gör så här

Du kan ansöka om hjälpmedel på eget initiativ eller genom handledning av hälsovårdspersonalen.

Kontakta ergoterapin om du behöver mindre hjälpmedel. Om du har behov av större hjälpmedel kan du kontakta hjälpmedelstjänsterna.

Till hjälpmedelstjänsterna bör du boka tid.

Du som har lånat ett hjälpmedel svarar för att det hålls rent. Underhållet sköts av hjälpmedelstjänsten. Om ditt hjälpmedel håller på att gå sönder, ska du kontakta hjälpmedelstjänsten per telefon.

Återlämna hjälpmedlet till samma ställe där du lånade det. Du behöver inte boka tid för att återlämna. Kom ihåg att återlämna hjälpmedlet så snabbt som möjligt när du inte längre behöver det, så kan vi ge det vidare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutsättning för att få hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att en expert inom branschen har konstaterat behovet av hjälpmedel. Experten kan beroende av fall vara till exempel en läkare, fysioterapeut, ergoterapeut eller konditionsskötare. Hjälpmedel är bland annat rullstolar, promenadkäppar, duschstolar samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation.

Hjälpmedel kan lånas för en kort tid utan expertens utlåtande. Bland annat kryckor, promenadkäppar, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, rullstolar och olika gångställningar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021