suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hemvårdens stödtjänster

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen. En separat stödserviceavgift uppbärs för tjänsterna. Ytterligare uppgifter om användningen av stödtjänster ger det egna områdets hemvårdsserviceledare.

Apoteksservice

Apoteksservicen genomförs som doseringsdistribution (ANJA). Avtalsapoteket levererar medicinerna till hemvården i doseringspåsar med två veckors mellanrum, och hemvården ansvarar för att leverera medicinerna till klienterna. I läkemedelbehandlingen ingår handledning och rådgivning av vårdpersonalen samt ansvar för att uppfölja klientens mående. Läkemedelsbehandlingens verkningar bedöms i samarbete med den vårdande läkaren. Apoteksservicen förbättrar säkerheten inom den medicinska vården, främjar att behandlingen fungerar och sparar i medicinkostnader. För servicen debiteras en avgift.

Badservice

Servicen är ämnad för klienter som har bristfälliga möjligheter eller utrymmen att tvätta sig hemma. Till badservice ingår transporten. För servicen och transporten debiteras en avgift.

Butiksservice

Skötaren gör tillsammans med klienten en beställning till butiken. Butikskassen levereras hem till klienten. Servicen fungerar under vardagar.

Gräsklippningsservice

Servicen är riktad enbart till krigsinvalider. För servicen debiteras en engångsavgift som faktureras månatligen. Man kan även fråga om hjälp med gräsklippning av privata företagare.

Matservice

Inom matservicen kan maten levereras hem eller också kan klienten besöka olika verksamhetspunkter för att äta. Stadens måltidsservice beviljas enligt behovsprövning. Hemvårdens serviceledare i det egna området ger information om hemtransport av måltider. Även privata producenter av måltidsservice levererar hem måltider.

Snöservice

Servicen riktar sig till seniorer, dock primärt på krigsinvalider. För snöservicen debiteras en engångsavgift som faktureras månatligen. Man kan även fråga om hjälp i snöarbeten av privata företagare.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon beviljas enligt behovsprövning. För servicen debiteras en månadsavgift enligt bruttoinkomst. Mer information om trygghetstelefon fås av stödservicehandledaren eller hemvårdsserviceledaren i det egna området.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 13.3.2020