suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hemvårdens hemservice

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hemservicen innebär omvårdnad och omsorg, stöd för klienten i hens vardag och att förstärka klientens funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städtjänster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.8.2020