suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Hemvård

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Hemvårds mål är att upprätthålla och öka den hjälpbehövandes funktionsförmåga och uppmuntra till egna initiativ.

Klienten erbjuds hemvård efter att vårdbehovet har kartlagts. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Detta innefattar personlig skötsel och omvårdnad. Klienternas behov av hemvård bedöms på grund av nedsatt rörelseförmåga och av att dessa inte klarar av dagliga sysslor hemma utan hjälp.

Vård och service planen: innehåller av vårdbehovet, exempelvis frekvensen av hemvårdens besök, hemsjukvårdens andel del och annan stödservice.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 10.6.2021