suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hemvård

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Hemvården hjälper dig med dagliga rutiner, såsom att stiga upp från sängen, gå på toaletten, tvätta sig, klä på sig och äta. Vi hjälper också till med medicineringen.

Vi följer upp ditt hälsotillstånd på hembesöken. I hemvården kan även ingå sjukvård som ordinerats av läkare, om du inte kan anlita hälso- och sjukvårdstjänster.

Vi kan ordna regelbunden hemvård om det behövs varje dag, även ...

Gör så här

Seniorinfo rådgivning - Skicka e-post till Seniorinfo: seniori.info@hel.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Till hemvården hör tjänster som ges i hemmet och hemsjukvård. Till tjänster som ges i hemmet hör vård och omsorg, stöd för klienten att klara sig i vardagen och upprätthållande av klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som klienten tillfälligt får hemma för behandling av sin sjukdom. Vid behov kan man få hemvård under alla tider på dygnet.

Klientavgifterna inom hemvården påverkas till exempel av mängden vård som behövs samt klientens inkomster och eventuell krigsinvaliditet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.10.2023