suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Hemvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Hemvården stöder människan i att klara av vardagen. Vårdpersonalen ger sårvård, tryggar läkemedelsbehandlingen, tar blodprov, mäter blodtryck och hjälper till med personlig hygien. Personalen har också kunnande av vård i livets slutskede. Dessutom ger hemvårdens personal råd och handledning.

Gör så här

Mer information om hur du söker hemvård får du av servicehandledningen för äldre.

För vem och på vilka villkor

Hemvård ges personer som behöver hjälp på grund av bland annat sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga. Beviljande av hemvård baserar sig på en omfattande utvärdering av servicebehovet. Om hemvårdens beviljande eller avslag görs ett ändringsgiltigt skriftligt beslut.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften för regelbunden hemvård är beroende av inkomsterna och hjälpbehovet. För tillfällig hjälp betalas en engångsavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 26.7.2021