suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hemvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Hemvården baserar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd på basis av vilken man gör en bedömning av det individuella behovet av vård och hjälp.

Genom omvårdnad som planeras individuellt styr, stöder och hjälper man klienten att klara av dagliga sysslor och vård på egen hand eller med hjälp av stöd. Bedömningen av behovet av vård och hjälp är fortlöpande, och målet är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga. När det gäller regelbunden städning i hemmet, hänvisas klienten till att anlita en privat serviceproducent.

Hemvårdsbesöken genomförs antingen med hjälp av ett videosamtal eller som fysiska hembesök. Vid läkemedelsbehandling kan man använda en läkemedelsrobot till hjälp.

Hemvården består av sju hemvårdsdistrikt. Varje distrikt leds av en serviceförman som ansvarar för ett antal yrkesövergripande team som består av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.


Gör så här

Du kan ansöka om hemvård genom att kontakta Hemvårdens center för verksamhetsstyrning, där man gör en inledande kartläggning av behovet av vård och omsorg, på basis av vilken en ny klient styrs till rätt område inom hemvården eller, om kriterierna för hemvården inte uppfylls, till centret för verksamhetsstyrning för att genomföra en noggrannare bedömning av servicebehovet.


För vem och på vilka villkor

Kriterierna för hemvården finns i bilagan.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Kommunen ansvarar för den hemvård som bildas av hemservice och hemsjukvård.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite