suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Hemvård

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Hemvård ges personer som behöver hjälp exempelvis på grund av sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Målet är att stödja klienterna så att de så länge som möjligt kan bo tryggt i eget hem. Hemservicen är avgiftsbelagd.

För krigsinvalider med över 20 % invaliditet är de hemvårdstjänster som klienten och hemvården kommit överens om i vård- och serviceplanen avgiftsfria.

De stödtjänster som kan fås via hemvården är hemkörd mat, trygghetsservice, transportservice enligt socialvårdslagen och bastu- och tvättservice.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 10.8.2022