suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hemvård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Du kan få hemvårdstjänster om det har blivit svårt för dig att klara dig hemma på grund av hög ålder, sjukdom, handikapp eller andra omständigheter.

Hemvården består av hemtjänst och -sjukvård samt andra stödtjänster som stöder dina möjligheter att klara dig hemma. I hemvårdens tjänster ingår inte städning eller butiksärenden.

Målet är att hjälpa dig att klara dig i ditt hem så länge som möjligt. Samtidigt kan vi förhindra att du flyttas till institutionsvård för tidigt.

Om du behöver får du hemvård dygnet runt sju dagar i veckan.

Tillsammans med dig och en anhörig som eventuellt sköter om dig gör vi en vård- och serviceplan för hemvård som omfattar minst ett hembesök i veckan.

Vården är till en början alltid tidsbunden och vårdbehovet utvärderas regelbundet.

Hemvårdsavgiften räknas ut från dina inkomster och hur omfattande vård som man kommer överens om i vård- och serviceplanen.

Gör så här

Innan du beviljas hemvår bedömer vi ditt behov av vård genom ett hembesök. När du ansöker om hemvård för första gången ska du kontakta servicerådgivningen Rodret.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021