suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Hemtjänst för barnfamiljer

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Område: Borgå
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Hemtjänst erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

förälderns utmattning eller sjukdom

barnets sjukdom eller handikapp

flerlingsfamiljer

en baby som gråter till exempel på grund av kolik

förändringar i familjens livssituation

Hemtjänstens familjearbetare kan sköta barn, handleda i att fostra barn eller stöda föräldraskapet, familjens förmåga att klara av vardagsrutiner och familjens funktionsförmåga i förändrade livssituationer.

Familjearbetaren stöder familjen helhetsinriktat och utgår från familjens egna kraftresurser som man utnyttjar. Familjearbete sker i regel under vardagar, dagtid.

I hemtjänstens familjearbete erbjuder vi kunden hjälp så fort som möjligt, utan köer.

Hemtjänstens barnfamiljearbete är avgiftsbelagt. I början gör vi ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under besöket kartlägger vi behovet och familjens situation.

Mer information finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.