suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Hemtjänst för barnfamiljer

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Hemtjänst erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp exempelvis på grund av:

  • förälderns utmattning eller sjukdom
  • barnets sjukdom eller handikapp
  • flerlingsfamiljer
  • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
  • förändringar i familjens livssituation

Hemtjänstens familjearbetare kan sköta barn, handleda i att fostra barn eller stöda föräldraskapet, familjens förmåga att klara av vardagsrutiner och familjens funktionsförmåga i förändrade livssituationer.

Familjearbetaren stöder familjen helhetsinriktat och utgår från familjens egna kraftresurser som man utnyttjar. Familjearbete sker i regel under vardagar dagtid.

I hemtjänstens familjearbete erbjuder vi kunden hjälp så fort som möjligt, utan köer.

Hemservicens barnfamiljearbete är avgiftsbelagt om familjens yngsta barn är äldre än 1 år. Du kan få hemservice 1–3 månader med servicesedel. I början gör vi ett kostnadsfritt kartläggningsbesök. Under besöket kartlägger vi behovet och familjens situation.

Borgå stad erbjuder 1-5 gånger avgiftsfri hemservice för barnfamiljer som har barn under 1 år. Hemservice för babyfamiljer omfattar barnskötsel, hjälp i hemmet samt stöd och råd i föräldraskapet.

Gör så här

Ansök om hemtjänst för barnfamiljer elektroniskt via Omapalvelu. Barnets vårdnadshavare kan ansöka om tjänsten, för inloggningen behöver du bankkoder. Koordinatorn för barnfamiljer kontaktar dig inom tre vardagar efter att du har lämnat in ansökan.

Du hittar information om de privata företag som erbjuder hemtjänst i Borgåregionen på webbplatsen vaana.fi. Mer information om hemtjänst för barn- och babyfamiljer får du även genom att kontakta servicekoordinatorn för barnfamiljer eller ringa rådgivningsnumret för barnfamiljer.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som på grund av hög ålder, sjukdom, skada, förlossning eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp kan få hemservice.

Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten i vardagen och stärker personens egen funktionsförmåga. Hemservicen kan omfatta måltids-, klädvårds- och städservice. Hemservicen kan stöda vård och fostran av barn och tillhandahålla hjälp i föräldraskapet. En avgift kan tas ut för servicen. Avgiften fastställs enligt inkomsterna hos den person som behöver servicen, familjens storlek och hur mycket hjälp som behövs.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021