suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hemsjukvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemsjukvård ges hemma eller i en hemlik miljö i en situation där en patient inte kan använda andra sjukvårdstjänster. Hemsjukhuset erbjuder kortvarig vård hemma hos patienten i stället för på vårdavdelning när patienten själv eller patientens anhöriga önskar det.

Målet är att främja patientens välbefinnande och hälsa hemma hos patienten eller i hemlika förhållanden. Vid hemsjukhuset ges intravenös medicinering, vätske- och nutritionsbehandling, blodtransfusioner, smärtpumpsbehandling samt palliativ vård och vård i livets slutskede.

Hemsjukhusets läkare ansvarar för vården under hemsjukhusperioden.

Gör så här

Man blir patient vid hemsjukhuset med läkarremiss.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemsjukvård är avsedd för personer som på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan använda andra tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården. Hemsjukvård är en multidisciplinär service som grundar sig på en plan. Hemsjukvårdare kan till exempel ta hand om läkemedelsbehandlingar, smärt- eller sårvård eller stöda terminalvård i hemmet.

I vården ingår de förbrukningsartiklar som enligt vårdplanen behövs i hemsjukvården för behandling av en långvarig sjukdom.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020