suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Hemsjukvård

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Sjukvård som förverkligas i klientens eget hem av vårdpersonal eller läkare enligt läkares remiss eller enligt vård- och serviceplan. Målsättningen är god vård i trygg hemmiljö i samverkan med hemservice, anhöriga och andra stödgrupper.

I sjukvårdens uppgifter ingår bland annat uppföljning av vård, säker läkemedelsbehandling, sårvård, diabetesvård, blodtrycksvård och palliativ vård.

Kontaktuppgifter:

Kristinestads området tel. 040 1704 698

Lappfjärds området tel. 040 4870 024

Sideby området tel. 040 7183 420

Dygnetruntvård tryggas av Akut-teamet inom samtliga områden

Avdelningsskötare för hemvård tel. 040 5458 092

Kristinestads rådgivning tel. (06)2218 480, 040 5458 091

Utdelning av vårdmaterial (ex. diabetes) sker via rådgivningarna ti och to 08.30-09.30

Hemvårdsavgifter

Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård

Tillfällig vård

För vården debiteras avgift per besök.

Kontinuerlig vård

Avgifterna debiteras per månad och fastställs enligt vårdens innehåll, klientens månadsinkomst och familjens storlek

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 8.3.2021